Karta.

Haga Park Hotel ligger precis öster om Älmhults Vattentorn
ute på Haganäsområdet i östra delen av Älmhult.


Kommer du/ni från väg 23, är det lättast att svänga av vid norra infarten till Älmhult, då kör man sedan in mot Älmhult på Danskavägen, vid Fjärrvärmeverket svänger man av till vänster på Torngatan, kör sedan fram till vattentornet och sväng därefter till vänster på Östra Esplanaden och efter ca. 50 meter finns vår Hotellparkering.

Kommer du/ni från väster, från väg 120, kör över järnvägen och ta till vänster i rondellen, tag sedan första väg till höger (vid kommunhuset) kör sedan Östra Esplanaden ut förbi vattentornet till oss.

Länk till karta på Kartguiden

http://www.kartguiden.com/mappage.asp?MapID=424&CompanyID=5081